Zespół Szkół Publicznych w Osuchowie

Region:

Mazowieckie


Inwestor:

Gmina Mszczonów


Działalność:

Edukacyjna


Moc grzewcza:

218,1 kW


Potrzeby klienta:

Zwiększenie efektywności systemu grzewczego. Zmiana sposobu zasilania budynku w ciepło z kotła olejowego na układ gazowych absorpcyjnych pomp ciepła.
Dostosowanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych budynku do obowiązujących przepisów oraz zapewnienie optymalnych warunków użytkowania budynku.


Powody wyboru systemu:

Wysoka sprawność systemu. Niskie szacunkowe koszty eksploatacji. Długa żywotność urządzeń.


Opis instalacji:

Dla instalacji dobrano dwa zestawy urządzeń – zestaw RTA 00-399 HT S1 CW składający się z trzech absorpcyjnych powietrznych pomp ciepła GAHP-A HT S1 oraz zestawu RTY 00-360 CW składający się z trzech kondensacyjnych kotłów gazowych AY. W okresie grzewczym pompy ciepła stanowią podstawowe źródło ciepła o wysokiej sprawności. W momencie znacznego spadku temperatury zewnętrznej (kiedy zapotrzebowanie na ciepło jest najwyższe) pompy wspomagane są kotłami gazowymi. Pozwala to na pracę systemu zgodnie z założeniami projektowymi oraz zapewnia bezpieczeństwo pracy w najcięższych warunkach. Dodatkowo, taki układ gwarantuje bardzo wysoką sprawność systemu i odpowiednio niskie koszty inwestycji.

Galeria zdjęć:

Potrzebujesz rzetelnej i kompleksowej wiedzy? Zapytaj naszego eksperta!

Napisz do nas lub zadzwoń +58 698 21 48