Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kornowacu

Region:

Śląskie


Inwestor:

Gmina Kornowac


Działalność:

Edukacyjna


Moc grzewcza:

218,1 kW


Potrzeby klienta:

Głęboka i kompleksowa modernizacja energetyczna prowadząca do zmniejszenia zużycia energii oraz spadku emisji gazów cieplarnianych.


Powody wyboru systemu:

Możliwość otrzymania dofinansowania, niski wpływ systemu na środowisko naturalne. Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.


Opis instalacji:

Gazowe absorpcyjne pompy ciepła wraz z kotłami kondensacyjnymi produkują czynnik grzewczy na potrzeby ogrzewania szkoły, przedszkola i sali sportowej, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji sali sportowej. System składa się z dwóch zestawów: linku trzech gazowych absorpcyjnych pomp ciepła oraz linku trzech kondensacyjnych kotłów gazowych. Urządzenia Robur umieszczone są na zewnątrz, pozostała armatura znajduje się w budynku. Medium grzewcze z urządzeń przechodzi przez dwa wymienniki ciepła (osobny dla linku pomp i kotłów), za wymiennikami gorąca woda kierowana jest do zbiornika buforowego o pojemności 1000l i stamtąd, poprzez kolektor zbiorczy, zasila cztery obiegi. Przed kolektorem znajduje się zawór trójdrogowy, który umożliwia pracę kotłów w celu przygotowania ciepłej wody użytkowej. System wyposażony jest w automatykę dedykowaną Gazuno, która odpowiada m.in. za utrzymanie odpowiedniej temperatury w buforze i podgrzewaczu c.w.u., kontroluje pracę zaworu trójdrogowego oraz pomp obiegowych instalacji oraz na obiegach grzewczych.

Galeria zdjęć:

Potrzebujesz rzetelnej i kompleksowej wiedzy? Zapytaj naszego eksperta!

Napisz do nas lub zadzwoń +58 698 21 48