Szkoła Podstawowa w Dębicy

Region:

Podkarpackie


Inwestor:

Gmina Miasta Dębica


Działalność:

Szkoła Podstawowa


Moc grzewcza:

77 kW


Potrzeby klienta:

Termomodernizacja budynku. Wykorzystanie technologii OZE, obniżenie kosztów eksploatacyjnych


Powody wyboru systemu:

Głównym powodem wyboru systemu była chęć znaczącego obniżenia kosztów eksploatacyjnych. Na poprawę efektywności systemu grzewczego poprzez zastosowanie pomp ciepła, możliwe było uzyskanie dotacji z Funduszy Europejskich. Dodatkowo ze względu na zewnętrzny montaż urządzeń możliwa była oszczędność miejsca w budynku.


Opis instalacji:

Zestaw pomp ciepła stanowi podstawowe źródło energii. Urządzenia zapewniają produkcję ciepła na potrzeby c.o. Czynnik podgrzany przez pompy ciepła kierowany jest do zbiornika buforowego, skąd dalej poprzez sprzęgło hydrauliczne trafia na obiegi grzewcze. Pompy cieła współpracują z kondensacyjnymi kotłami gazowymi innego producenta. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na ciepło w wyniku znacznie obniżonej temperatury zewnętrznej, do pracy pomp ciepła dołączy źródło szczytowe podgrzewając czynnik grzewczy. Współpraca kotłów z pompami ciepła polega na kontrolowaniu temperatury czynnika znajdującego się na sprzęgle oraz podgrzewaniu go, jeżeli jego temperatura jest niższa niż wymagana na obiegach grzewczych. Jeżeli temperatura medium grzewczego w zbiorniku buforowym i na sprzęgle odpowiada temperaturze wymaganej na obiegach, kotły zostają wyłączone. Dzięki temu rozwiązaniu, możliwa była redukcja zużytego gazu na cele ogrzewania o 40 %.

Galeria zdjęć:


Galeria video:

Potrzebujesz rzetelnej i kompleksowej wiedzy? Zapytaj naszego eksperta!

Napisz do nas lub zadzwoń +58 698 21 48