Jak działa układ absorpcyjny?

W gazowej absorpcyjnej pompie ciepła (GAHP) tradycyjna sprężarka elektryczna została zastąpiona „sprężarką cieplną” (czyli zbiornikiem zwanym generatorem opalanym palnikiem gazowym) wchodzącą w skład hermetycznego układu absorpcyjnego, w którym absorberem jest woda, a czynnikiem roboczym amoniak. Proces termodynamiczny zaczyna się od dostarczenia ciepła (Q1) przez palnik gazowy, do generatora zawierającego  roztwór bogaty (woda z dużą zawartością amoniaku). Pod wpływem ciepła następuje odparowanie amoniaku, którego gorące pary trafiają do skraplacza, gdzie, w procesie skraplania, oddają do medium grzewczego sumę energii cieplnej pozyskanej z palnika i dolnego źródła (Q = Q 1+ Q2). Ogrzane medium będące górnym źródłem zasila instalację grzewczą budynku. Następnie skroplony, ciekły czynnik jest rozprężany w elemencie rozprężnym, a potem odparowuje w  parowniku, pobierając ciepło (Q2) z niskotemperaturowego dolnego źródła. Dolnym źródłem w zależności od typu pompy ciepła może być grunt (GAHP-GS), woda (GAHP-WS)  lub powietrze atmosferyczne (GAHP-A, GAHP-AR, K18). Pobrane ciepło jest de facto energią odnawialną pozyskaną ze słońca, zmagazynowaną w skorupie ziemskiej i atmosferze. Kolejnym etapem obiegu chłodniczego amoniakalnego jest absorpcja. Pary czynnika kierowane są do absorbera, gdzie łączą się z  roztworem ubogim (woda o niskiej zawartości amoniaku). Roztwór ubogi dopływa do absorbera z generatora poprzez element rozprężny, w który obniża jago ciśnienie do wartości panującej w absorberze. Powstały w absorberze roztwór bogaty jest następnie przetłaczany za pomocą pompy membranowej do generatora. W dolnej części generatora (warniku) następuje podgrzewanie roztworu bogatego przez palnik urządzenia i desorpcja (odparowanie) amoniaku. Pary czynnika kierują się w górną część generatora i przechodząc przez  kolejne półki rektyfikacyjne trafiają do deflegmatora, dzięki czemu pozbawione są całkowicie pary wodnej. Zapobiega to dostawaniu się wody do elementów rozprężnych układu absorpcyjnego. Cykl termodynamiczny zaczyna się od nowa.

W celu podniesienia Efektywności urządzenia roztwór bogaty wychodzący z pompy membranowej dogrzewany jest pierwszy raz w deflegmatorze, wykraplając jednocześnie parę wodną z par amoniaku, a następnie drugi raz w wężownicy absorbera, dzięki czemu maksymalnie wykorzystywane jest ciepło powstałe w wyniku procesu absorpcji.

cykl GAHP-A flash

Potrzebujesz rzetelnej i kompleksowej wiedzy? Zapytaj naszego eksperta!

Napisz do nas lub zadzwoń +58 698 21 48