Gminne Centrum Informacyjne w Osuchowie

Region:

Mazowieckie


Inwestor:

Gmina Mszczonów


Działalność:

Publiczna


Moc grzewcza:

72,7 kW


Potrzeby klienta:

Poprawa sprawności systemu grzewczego. Zmiana istniejącej kotłowni olejowej na wysokosprawną kotłownię z gazowych absorpcyjnymi pompami ciepła.


Powody wyboru systemu:

Wymiana przestarzałego systemu olejowego na nowoczesny, wysokosprawny i bezobsługowy system z gazową absorpcyjną pompą ciepła. Do wyboru systemu przyczyniła się także ekologiczność rozwiązania oraz niskie koszty eksploatacji.


Opis instalacji:

Zastosowano układ gazowej absorpcyjnej pompy ciepła wraz z gazowym kotłem kondensacyjnym. Dla obiektu dobrano zaawansowaną automatykę sterującą, dzięki której w priorytecie jako pierwsza włączana jest pompa ciepła, natomiast przy zwiększonym zapotrzebowaniu kocioł kondensacyjny stanowi źródło szczytowe. Urządzenia pracują po krzywej pogodowej, dzięki czemu ich praca jest optymalna.

Galeria zdjęć:

Potrzebujesz rzetelnej i kompleksowej wiedzy? Zapytaj naszego eksperta!

Napisz do nas lub zadzwoń +58 698 21 48