Czy GAHP jest bezpieczna?

W branży grzewczej i klimatyzacyjnej amoniak uważany jest za bezpieczny, wydajny i jednocześnie tani czynnik chłodniczy, zgodny ze wszystkimi standardami i przepisami bezpieczeństwa.

Społeczeństwo obawia się amoniaku z uwagi na potencjalne niebezpieczeństwo, gdyż jest gazem bezbarwnym, palnym i trującym. Ze względu na silny zapach jest jednakże łatwy do wykrycia i dzięki tej właściwości pozwala na uniknięcie zagrożenia.

Amoniak jest powszechnie stosowany w średnich i dużych układach chłodniczych.  Obecnie zostaje wprowadzany również do mniejszych układów, ze względu na jego obojętność względem środowiska naturalnego i bardzo niskie koszty otrzymywania (produkowanych jest w liczbie około 3 milionów ton rocznie).

Nazwa amoniak jest nazwą zwyczajową. Właściwa nazwa to azan (wodorek azotu(III), trihydrydoazot) - nieorganiczny związek chemiczny o wzorze NH3. Jako czynnik chłodniczy posiada szereg cech zapewniających wysoką wydajność układów. Jego właściwości termodynamiczne, czynią go doskonałym czynnikiem chłodniczym o wysokiej wydajności, zbliżonej do czynnika R22 (wycofywanego z rynku na skutek jego negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne). Wysokie ciepło parowania powoduje, że ilość amoniaku w instalacji w porównaniu do czynników syntetycznych jest znacznie mniejsza, co bezpośrednio przekłada się na wymiary rurociągów i występujące w nich straty ciśnienia. Dodatkowo jest obojętny dla środowiska, ponieważ naturalnie w nim występuje. Potencjały niszczenia ozonu  ODP (ang. Ozone Depletion Potential) i tworzenia efektu cieplarnianego GWP (ang. Global Warming Potential) wynoszą w obu przypadkach zero. Amoniak w obecności wody i dwutlenku węgla w atmosferze rozkłada się do wodorowęglanu amonu, który jest związkiem użyźniającym gleby uprawne.

ODP = 0 GWP = 0

Amoniak, tak jak każdy inny czynnik chłodniczy jest substancją trującą, która może zakłócić funkcje życiowe organizmu, a nawet spowodować śmierć. Nie jest to jednak kwestia rodzaju substancji, bardziej znaczącym czynnikiem jest jej ilość. Ludzki organizm produkuje około 17 gramów amoniaku dziennie, taka ilość w żaden sposób nie wpływa na nas niekorzystnie. Dawka śmiertelna zawiera się w przedziale 500-1000 ppm (w zależności od czasu przebywania).

Charakterystyczny jest ostry zapach amoniaku, dzięki czemu jest bardzo łatwo wyczuwalny także w przypadku małych ilości. Ludzki nos wyczuwa stężenie rzędu 10-15 ppm. Taka właściwość pozwala  uniknąć ewentualnego zagrożenia zatruciem. Należy szybko oddalić się od miejsca wycieku.

Amoniak jako czynnik chłodniczy zaliczany jest do grupy drugiej, zawierającej palne płyny robocze. Jego energia zapłonu jest jednak mniejsza od energii spalania i wynosi ok. 14 mJ, czyli około 50 razy większa niż energia potrzebna do zapłonu propanu, etanu, butanu i większą niż np. energia iskier 440 voltowego zasilania 3 fazowego. Oznacza to, że pary amoniaku są niepalne i niewybuchowe w przestrzeniach otwartych i nie można podtrzymać reakcji spalania bez zewnętrznego źródła ciepła, co jest powodem, dla którego, w instalacjach zewnętrznych nie są wymagane przeciwwybuchowe zabezpieczenia instalacji elektrycznej.

Potrzebujesz rzetelnej i kompleksowej wiedzy? Zapytaj naszego eksperta!

Napisz do nas lub zadzwoń +58 698 21 48