Co jest bardziej opłacalne, GAHP czy SPC?

Zakup pompy ciepła wymaga od inwestora analizy szerokiego wachlarza technologii oferowanych przez producentów. Jednak pompa ciepła pompie ciepła nie równa. Różne są rozwiązania technologiczne – pompa elektryczna (SPC), gazowa (GHP), czy gazowa absorpcyjna (GAHP), a co za tym idzie inne paliwo. Różnie określa się efektywność – w pompach elektrycznych jest to COP, a w gazowych absorpcyjnych - GUE. Urządzenia mają różny zakres pracy – jedne pracują do -25°C, GAHP do -30°C. Inna jest też zmiana efektywności każdej z pomp przy zmianie temperatury czynnika roboczego i wody grzewczej. Największą efektywność uzyskuje się we współpracy z ogrzewaniem podłogowym, gdzie woda grzewcza ma ok. 35°C. Spróbujemy tutaj przedstawić istotne parametry na jakie należy zwrócić uwagę, gdy porównujemy opłacalność gazowej absorpcyjnej pompy ciepła z dość rozpowszechnioną na rynku pompą elektryczną sprężarkową.

EFEKTYWNOŚĆ URZĄDZEŃ

Jak już wspomnieliśmy porównując dwie pompy ciepła patrzymy po pierwsze jaką mają sprawność dla konkretnych parametrów. Aby ułatwić porównywanie urządzeń parametry te zostały określone w normie Europejskiej. Np. pompy gruntowe porównuje się dla parametru B0/W50, czyli solanka na powrocie z wymiennika ma temperaturę 0°C, a wodę grzewcza 50°C, albo B0/W35 w przypadku ogrzewania podłogowego, które pracuje z wodą o temperaturze 35°C. Dla pomp powietrznych (dolnym źródłem jest powietrze atmosferyczne) są to parametry A7/W35, A7/W50, gdzie „A” oznacza temperaturę powietrza. Producenci tworzą też szczegółowe tabele doboru, w których określają efektywność lub moc grzewczą w całym zakresie temperatur pracy urządzenia. Przedstawiają one szczegółowe informacje i są przydatne do celów porównawczych.

KOTŁOWNIA CZY MIEJSCE NA ZEWNĄTRZ

Zanim jednak „dosięgną” nas koszty ogrzewania najpierw trzeba będzie pokryć koszty całej inwestycji. Jeżeli pompa nie jest podatna na warunki atmosferyczne i może funkcjonować na zewnątrz, a tak jest w przypadku pomp GAHP, wówczas nie musimy adaptować specjalnego pomieszczenia w budynku. Urządzenie możemy postawić w ogrodzie lub na dachu, a powierzchnię jaką zajmowałaby kotłownia przeznaczyć na inne cele użytkowe. Koszt 1 m2 domu to ok 3000-5000 zł, natomiast 1 m2 działki to koszt od 150 do 800 zł za m2

WYMIENNIK CIEPŁA 

Pompa GAHP-GS potrzebuje dwa razy mniejszego wymiennika gruntowego niż pompa SPC. Jeśli chodzi o sondy pionowe to jest ich dwukrotnie mniej, a jeśli chodzi o kolektor poziomy to kładziemy go na dwa razy mniejszej powierzchni. Dzieje się tak dlatego, że aby wytworzyć tę samą ilość ciepła pompa GAHP-GS pobiera dwa razy więcej energii ze źródła nieodnawialnego niż SPC. Prace ziemne przy pompach gruntowych wymagają największych nakładów inwestycyjnych, więc wybierając gazową absorpcyjną pompę ciepła już na starcie zyskujemy duże oszczędności. Koszt pompy GAHP-GS oraz porównywalnej pod względem mocy pompy sprężarkowej jest praktycznie taki sam. Długość sond gruntowych wymiennika ciepła dla GAHP-GS to około 430 metrów*. Dla porównywalnej pompy sprężarkowej 860 metrów**. Przyjmując 100 zł** za metr wymiennika obliczamy, że koszt wykonania dolnego źródła pod pompę GAHP-GS jest, przy powyższych założeniach, o około 43 000 złotych niższy. Koszty samej instalacji grzewczej opartej na pompie ciepła czy to absorpcyjnej czy sprężarkowej są podobne i zależą od indywidualnego charakteru inwestycji.

Rys.

KOSZT WYTWORZENIA 1 KWH CIEPŁA

Porównując, która z pomp jest tańsza najlepiej wyliczyć średni koszt wytworzenia 1 kWh ciepła. Porównajmy ze sobą pompy ciepła gruntowe i powietrzne dla temperatury wody grzewczej 55 ⁰C. Przyjęto do obliczeń 0,63 zł za kWh prądu i 2,1 zł za m3 gazu ziemnego. Dla pomp powietrznych efektywność zależy od temperatury powietrza zewnętrznego, dlatego bazując na danych pogodowych, określono ile godzin pompa ciepła będzie pracowała w poszczególnych temperaturach z daną efektywnością i na tej podstawie liczono zużycie energii i dalej koszt kWh ciepła.

 

Wykres 1. Koszt wytworzenia kWh ciepła.

Jak widać szacowanie kosztów związanych z pompami ciepła wymaga uwzględnienia szeregu różnych czynników. Należy o tym pamiętać i zdobywać jak najwięcej informacji na temat pompy, którą chcemy kupić. Ponadto warto wiedzieć czy pompa ciepła posiada certyfikaty (np. GAHP mają m.in. certyfikaty VDE, DVGW, California Energy Comission), które potwierdzają rzetelność prezentowanych przez producenta parametrów.

 


* Przyjęto do obliczeń nominalną moc pomp ciepła 42 kW dla temperatury wody grzewczej 35 ⁰C i wydajności chłodnicze odpowiednio dla GAHP-GS: 17,2 kW oraz dla sprężarkowej pompy ciepła: 34,4 kW. Przyjęto 40 W ciepła odbieranego z 1 metra odwiertu.

** Uśredniona cena wykonania jednego metra wymiennika pionowego.

Potrzebujesz rzetelnej i kompleksowej wiedzy? Zapytaj naszego eksperta!

Napisz do nas lub zadzwoń +58 698 21 48