Chojnickie Centrum Kultury

Region:

Pomorskie


Inwestor:

Gmina Miejska Chojnice


Działalność:

kulturalna


Moc grzewcza:

281,5 kW


Wydajność chłodnicza:

118,3 kW


Potrzeby klienta:

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną budynku. Pełna automatyzacja układu. Możliwość regulacji parametrów instalacji. Centralny monitoring zużycia energii. Niskie koszty eksploatacji urządzeń.


Powody wyboru systemu:

Budynek zasilany był w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej . Instalacja centralnego ogrzewania oparta była o grzejniki bez zaworów termostatycznych.
Instalacja znajdowała się w złym stanie technicznym. Oprócz tego budynek charakteryzował się wysokim zapotrzebowaniem na energię cieplną i moc szczytowa z racji słabej termoizolacyjności przegród budowlanych. Dla użytkownika ważny był montaż regulacji godzinowo-dobowej, możliwość pełnej automatyzacji obiegów grzewczych, a także zmniejszenie zapotrzebowania na energię oraz ponoszonych kosztów eksploatacyjnych.


Opis instalacji:

Zastosowano siedem gazowych absorpcyjnych rewersyjnych pomp ciepła służących do grzania/chłodzenia budynku oraz jeden kondensacyjny kocioł gazowy przeznaczony do podgrzewu ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania budynku. Zestawy urządzeń zlokalizowano na dachu. Zestaw trzech pomp ciepła wraz z kotłem kondensacyjnym w okresie zimowym oraz przejściowym realizuje centralne ogrzewanie, natomiast w okresie letnim (wyłącznie pompy ciepła) przygotowuje wodę lodową dla central wentylacyjnych. Drugi zestaw pracuje wyłączenie na centralne wentylacyjne w okresie letnim jako źródło chłodu, natomiast w okresie zimowym jako źródło ciepła.

Galeria zdjęć:

Potrzebujesz rzetelnej i kompleksowej wiedzy? Zapytaj naszego eksperta!

Napisz do nas lub zadzwoń +58 698 21 48